Özel Çağdaş Anasınıfı-İlkokul- Ortaokul İletişim Numarası: 0222 310 00 80
07Ekim 2019
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Özel Çağdaş Okulları Fen ve Anadolu Lisesinde öğrencilerimizi proje tabanlı eğitim anlayışıyla bütünleştirmek, okulumuzda yapılan projelerin sayısını arttırmak, proje başvurularında başarılı sonuçlar almak amacıyla bütün eğitim kadrosuna proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi.

Proje tabanlı öğrenmenin, hem öğrenen hem de öğreten açısından birçok yararı olduğunu vurgulayan Okul Müdürü İsmail Samur, "Her şeyden önce proje tabanlı öğrenme motivasyonu artırır. Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin ilgisini toplar, onları harekete geçirir. Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler önemli bir soru ya da problem durumu içindeki önemli kavramları öğrenmek için motive olurlar. Öğrenci ve öğretmenlerde liderlik, araştırma ve işbirliği gibi beceriler gelişir. Bir projeyi gerçekleştirme süreci, deneyler yapma, buluş temelli öğrenmeyi gerçekleştirme, yanlışlardan öğrenme, beklenmeyen güçlüklerle karşı karşıya geldiklerinde onu yenme konusunda öğrencilere cesaret verir." dedi


 Özel Çağdaş Okulları | Eskişehir