Özel Çağdaş Anasınıfı-İlkokul- Ortaokul İletişim Numarası: 0222 310 00 80
31Mayıs 2019
OKUYORUM, ANLIYORUM, UYGULUYORUM

 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler; bireylerin bilgileri aynen kabul etmeleri yerine, bilgileri anlamaları, sorgulamaları ve yeni bilgiler üretmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirecek etkili bir eğitimi gerektirmektedir.

Özel Çağdaş Okullarında; öğrencilerimizin okuma, anlama, akıl yürütme, sorgulama, sorun çözme gibi konularda beceri düzeylerini artırmak için kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir. Okulumuz Rehber Öğretmeni Uzman Psikolog Nihal Bıyık tarafından bu konuda üçüncü sınıf öğrencilerine, üç haftalık bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitim programı, öğrencilerimizin hangi okullarda öğrenim görmek istediklerinin belirlenmesi ile başlamış. Etkili ders çalışma ve test çözme tekniklerinin kuramsal olarak anlatılmasıyla devam edilmiştir. Daha sonra ise düşünme, anlama, sorun çözme, sorgulama, eleştirme, ilişkilendirme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi konularda becerilerinin artırılmasına yönelik materyaller hazırlanarak uygulama çalışmaları yapılmıştır. Uygulamaların sonuçları değerlendirilerek her öğrenciye başarılı olduğu ve geliştirmesi gerektiği durumlar hakkında geri bildirim verilmiştir.

 

 

 


 Özel Çağdaş Okulları | Eskişehir